Camarón 51-60

$180.00

Lonja de Mahi-Mahi

$225.00 por Kg.

Calamar Limpio TyT

$145.00 por Kg.

Camarón U8

$0.00 por Kg.

Callo de Hacha

$620.00 por Kg.